Internetveikala lietošanas noteikumi

Internetveikala lietošanas noteikumi

Definīcijas: 
Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti www.antick.eu tīmekļa vietnē.
Pārdevējs – SIA Sanopharma Baltic, reģ. Nr. 40203139669, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 25A – 4, Daugavpils, Latvija, tālrunis: +371 26957996.
Pircējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.
Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.antick.eu, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumu

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta Veikala Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piem., 1.klases medicīnas ierīces ērču sasaldēšanai pirms to izvilkšanas.
Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces aprakstā, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.
Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.
Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.
Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.
Distances līgums – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.
Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskās vai juridiskās personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

1.     Vispārīgie noteikumi
1.1.     Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
1.2.     Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1.3.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
1.4.     Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
1.5.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
1.6.     Pircējs Preces var pasūtīt bez reģistrēšanās.

2. Preču katalogs, Preču cenas
2.1.     Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
2.2.     Tīmekļa vietnē izvietotie Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
2.3.     Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu.
2.4.     Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
2.5.     Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
2.6.     Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3. Iepirkumu grozs
3.1.     Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot pirkumam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas.
3.2.     Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
3.4.     Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga „Atvērt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – „izvēlēties Piegādes veidu”
3.5.     Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji un Preču skaits Interneta veikalā var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties, tad Preču cenas var mainīties laikā, kamēr Pircējs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. Ja pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas noteikts Preču daudzums tomēr nebūs pieejamas, sistēma automātiski par to paziņos un Pārdevējs ar Pircēju sazināsies individuāli, lai vienotos par pasūtījuma izpildes iespējām.
3.6.     Pirms pirkuma apstiprinājuma sistēma pārbauda, vai Pircēja pasūtītās Preces ir pieejamas Interneta veikalā. Sistēma neapstiprinās to Preču daudzumu, kas nav pieejamas Interneta veikalā un Pircējam par šādām nepieejamām Precēm nebūs jāmaksā.

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi
4.1.     Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:
(1)  BEZ MAKSAS SAŅEMŠANA sazinoties ar Pārdevēja pārstāvi.
(2)  PIEGĀDE UZ PAKU STACIJU OMNIVA. Ja Pārdevējs var pārliecināties par pasūtījuma apmaksu līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākošajā darba dienā norādītajā OMNIVA Pasta Stacijā. Pasūtījumi, kas tiek apmaksāti pēc 15.00, un brīvdienās tiks piegādāti aiznākošajā darba dienā.
(3) PIEGĀDE AR OMNIVA KURJERU. Ja Pārdevējs var pārliecināties par pasūtījuma apmaksu līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākošajā darba dienā. Pasūtījumi, kas tiek apmaksāti pēc 15.00, un brīvdienās tiks piegādāti aiznākošajā darba dienā.
4.2.     Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi.

5. Apmaksas noteikumi
5.1.     Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir jāapstiprina pasūtījums.
5.2. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem norādītajā e-pastā pasūtījuma rēķinu, kas ir jāapmaksā.

6. Pasūtījuma izpilde
6.1.     Interneta veikalā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida, kurā pasūtījums ir veikts.
6.2.     Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”.
6.3.     Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu – bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces, sazinoties ar Pārdevēja pārstāvi, Pircējs var doties uz ar Pārdevēja pārstāvi norunāto vietu norunātajā laikā.
6.4.     Pircējs apzinās, ka Pārdevēja pārstāvis nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē un/ vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā un/ vai nav sastopams norādītajā laikā, un Pārdevēja pārstāvim Pircēja nepieejamības dēļ neizdodas sazināties ar Pircēju atkārtoti, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

7. Preču saņemšana
7.1.     Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas pārvadāšanai drošā iepakojumā, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).
7.2.     Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:
1)  izņemot Preces no OMNIVA Pasta stacijas paku automāta, Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Pircējs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Pasta stacijas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku,
2)  saņemot Preces, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, Pircējs parakstās uz sagatavotas transporta lapas,

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu
9.1.     Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
9.2.     Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
9.3.     Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
9.4.     Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

10.  Garantija
10.  Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

11.  Atteikuma tiesības
11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
11.2.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.
11.3.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi shop@antick.eu. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
11.4.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, Pircējam ērtā veidā, par nodošanas veidu vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
11.5.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i. ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.
11.6.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas punktā 11.2. norādītais gadījums.

12. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci
12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi” šeit.
12.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

13. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana
13.1.  Ikviens Pircējs var izteikt Interneta veikalam ieteikumus, priekšlikumus par Interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu shop@antick.eu.

14. Pircēja personas datu apstrāde
14.1.  Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.
14.2.  Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma kontekstā.
14.3.  Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta veikalā.
1.4.  Personas datu apstrāde Interneta veikalā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
14.5.  Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
14.6.  Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti.
15.7.  Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: shop@antick.eu

15. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi
15.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
15.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

16. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš
16.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā persona vai tiesībspējīga juridiskā persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
16.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
16.3.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
16.4.  Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
16.5.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka) vai ir veicis samaksu skaidrā naudā Pircēja pārstāvim piegādes brīdī.
16.6.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

17. Strīdu risināšana
17.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta veikalā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
17.2.  Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

18. Citi noteikumi
18.1.  Pārdevējam ir tiesības dzēst lietotāju vai liegt piekļuvi lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.